נזקי גוף

תביעות נזיקין – נזקי גוף

נזקי גוף הם כל נזק שנגרם לגופו של הנפגע ופוגע בתפקודו.
לעיתים, הנפגע או הנפגעת זכאים לפיצוי כספי משמעותי.
עורכי הדין במשרדנו הם מומחים לתביעות נזיקין בגין נזקי גוף, ויכולים לסייע לך לדעת את זהות הנתבע, ולפעול על מנת להשיג עבורך את הפיצוי המרבי שיכול להינתן.

שאלות ותשובות

על אילו סוגי נזקים מדובר?

הנזק לגוף יכול להיות פיזי, מוטורי ואף מנטלי. בעצם כל נזק שפוגע ברמת התפקוד או באיכות החיים. ראוי לבחון האם ניתן לתבוע בגינו.

האם בכל מקרה של נזקי גוף יש את מי לתבוע?

בזהירות נאמר – כמעט תמיד כן.

מה זהות הנתבע במקרה שבו נגרם נזקי גוף?
  • במקרה של פגיעה מכוונת – כנגד הצד הפוגע.
  • במקרה של פגיעת גוף כתוצאה מרשלנות – נגד הגורם שהתרשל.
  • במקרים של תאונות דרכים בין כלי רכב – נגד ביטוח החובה של הנהג.
  • במקרים של תאונות דרכים בין הולך רגל לרכב ממונע– נגד הביטוח חובה של הנהג.
  • במקרים של נפילה לאור מפגע – כנגד האחראים לקרקע ע"פ ס' 37 לפקודת הנזיקין.
  • במקרה של פגיעה במקום העבודה – כנגד הביטוח של מקום העבודה.
  • במקרה של רשלנות רפואית – נגד בעלי התפקידים, המוסדות והגופים שהתרשלו (למשל: הרופא, בית החולים, משרד הבריאות, קופת החולים ואחרים).
  • במקרה של פגיעה במסגרת שירות ביטחוני – שירותי הביטחון ו/או משרד הביטחון או משרדי ממשלה אחרים.
  • ברבים מהמקרים – הביטוח הלאומי יכול להתווסף לתביעה או להיתבע כגורם הראשי.

ורשימה זו אינה סופית כמובן.

כיצד יקבע בית המשפט את הפיצוי?

בית המשפט יתחשב בגורמים רבים שקצרה היריעה מלפרט. המרכיבים המרכזיים הם הפגיעה הכלכלית הישירה בנפגע ובני משפחתו, כולל נזק עתידי פוטנציאלי.
בנוסף יילקח בחשבון הכאב והסבל שנגרמו לנפגע.

עורכי דין משה -שוראקי

רוצה לדעת אם גם המקרה שלך
מאפשר תביעת נזיקין?